• Etter uroen i en del muslimske land har vi satt i verk «visse tiltak» og innrettet tjenesten deretter, sier sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) i Hordaland, Steinar Karlsen.

Det såkalte trusselbildet i Hordaland og resten av landet er likevel så å si uendret, trass i voldsomt raseri mot Norge i store deler av den muslimske verden.

Beredskapen er fortsatt «moderat».

— Vi følger utviklingen nøye, men har hittil ikke kommet over noen hendelser eller indikasjoner på at noe er i ferd med å bygge seg opp her i vårt distrikt, sier PST-sjefen til Bergens Tidende.

Voldelige miljøer

Politiet vil følge nøye med i arrangementet på Festplassen i ettermiddag, når biskopen i Bjørgvin sammen med innvandrerforeninger og muslimske organisasjoner inviterer til fakkeltog i håp om å skape forsoning.

I den betente situasjonen vi nå har er det en viss frykt for at grupper på den ekstreme høyresiden vil gjøre seg gjeldende for å forstyrre et slikt arrangement. Steinar Karlsen mener likevel å være godt forberedt på en slik eventualitet:

— Vår oppgave er blant annet å ha oversikt over de ekstreme, voldelige miljøene. Men de teller heldigvis ikke så mange personer etter at vi har gjennomført aksjoner og oppsøkt unge mennesker som er forsøkt rekruttert, sier Karlsen - med klar adresse til organisasjonen Vigrid.

Retter seg etter PST

BT har vært i kontakt med flere større bedrifter og etater som er sentrale i trafikkavviklingen for å få et bilde av beredskapen.

Lufthavnsjefen på Flesland, Dag Jarle Aksnes, opplyser at det ikke er iverksatt ekstra tiltak i det siste som følge av opphisselsen blant muslimer og angrepene på norske mål i utlandet.

— Men vi følger utviklingen fra dag til dag, og sikkerhetstiltakene er generelt strenge, sier Aksnes.

Informasjonssjef i Avinor, Ove Narvesen, tilføyer at Avinor og de enkelte flyplassene til enhver tid retter seg etter det trusselbildet PST danner seg. Det er ikke kommet melding om noe behov for økt beredskap de siste dagene.

De reisende med fly og jernbane vil merke lite og ingenting til ekstraordinære tiltak. Informasjonssjefen ved Jernbaneverket region vest, Inge Hjertaas, påpeker at man også der i etaten retter seg etter det trusselbildet PST utarbeider.

Avslappet

Det er den samme roen som preger næringslivet.

— Omkring på arbeidsplassene er det ikke iverksatt spesielle tiltak for å skjerpe beredskapen, i hvert fall ikke i industribedriftene. Det foreligger ingen konkrete trusler, opplyser informasjonssjef Harald J. Bergmann i Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO) til Bergens Tidende.

Det er de store og mellomstore landbaserte bedriftene som hører inn under NSOs ansvarsområde.

— Det er ikke skjedd noen endring i trusselbildet i det siste, etter de meldinger vi har fått fra PST, konstaterer Bergmann.

I mediebedriften Bergens Tidende, som bl.a. samarbeider med Jyllands-Posten, er det «stille beredskap», ifølge sjefredaktør Einar Hålien.