De fleste leger er svært intelligente og perfeksjonistisk anlagte mennesker, heter det i en studie som ble gjengitt i London-avisen The Guardian tirsdag. Kvinnene står likevel under et sterkere press enn mennene, heter det i studien som er finansiert av den britiske stat.

De kvinnelige legene opplever det derfor som et større nederlag om de på en eller annen måte skulle svikte. Følgen er et skremmende antall selvmord, heter det i studien, som ifølge The Guardian vil få alarmklokker til å ringe i Storbritannias offentlige helsevesen NHS.

Mens selvmordsfaren blant kvinnelige leger er høyere enn i samfunnet for øvrig, ligger den for mannlige legers vedkommende bare på to tredeler av samfunnsgjennomsnittet. Selvmordsfaren er også langt høyere blant allmennpraktikere enn blant spesialister.

Følelsen av selv å ha sviktet utløser oftere selvmord enn kritikk eller forbigåelse på jobben, heter det videre i studien. Den bygger på dokumentasjon rundt 223 leger i England og Wales, som begikk selvmord eller døde av ukjente årsaker i tiden mellom 1979 og 1995.

NTB