Klima— og energieksperter er bekymret og advarer om konsekvensene fordi rike kinesere med ekspressfart tilegner seg vestlige velferdsgoder som aircondition, mobiltelefoner, datamaskiner og stilige biler. Med 1,3 milliarder innbyggere betyr utviklingen i Kina i dag trolig mer for klodens klima enn utviklingen i hele den vestlige verden, mener ekspertene.

Veksten i Kina er så kraftig at kraftverkene ikke lenger kan levere strøm nok. I over halvparten av landets provinser opplever man med jevne mellomrom at strømforsyningen bryter sammen på grunn av overforbruk.

85 prosent mer biler

Derfor er kineserne nå i full gang med å bygge en rekke nye kullkraftverk som kan produsere enda mer strøm og slippe ut enda flere av de drivhusgassene som menes å være en medvirkende årsak til at temperaturen på kloden har steget de siste 10-15 år.

Normalt regner man med at den økonomiske utviklingen i et land henger tett sammen med energiforbruket. Er der vekst i økonomien, stiger energiforbruket noenlunde tilsvarende. Og da langt hovedparten av verdens energi i dag fremstilles ved forbrenning av kull, olje og gass, er det ensbetydende med at utslippene av drivhusgasser også stiger.

Ifølge det internationale energiagenturet, IEA, er over halvparten av alle de nye kullkraftverkene som er ved at bli bygd rundt i verden, kinesiske.

I 2003 nådde veksten i Kina opp på 9,1 prosent. Salget av nye biler steg med 85 prosent til to millioner, mens salget av mobiltelefoner steg med en tredjedel til 40 millioner. Samlet investerte kineserne i fjor omkring 5000 milliarder kroner i nye hus, bygninger, veier, broer og liknende, konkluderer en rapport fra den kinesiske regjeringen.

Tror ikke på demping

— 40 prosent av veksten i energiforbruket i Shanghai skyltes økt bruk av aircondition, forklarer Barbara Finamore, direktør for det amerikanske China Clean Energi Projekt.

Problemene med å levere strøm nok er så store at den kinesiske regjeringen selv overveier å legge en demper på veksten.

Kina er ellers blitt en sann magnet for produksjonsvirksomheter fra hele verden - godt hjulpet på vei av lave lønninger og en særdeles stor velvilje fra myndighetenes side.

Barbara Finamore tror ikke på at man kan dempe veksten i Kina.

— Men jeg håper at man ved å bruke den mest moderne teknologien - som dessverre også koster noe ekstra - kanskje kan firedoble økonomien frem til 2030, men kun øke energiforbruket til det doble.