KLAUS JUSTSEN

Jerry Zovko dro til Irak i håp om at han kunne yte sitt lille bidrag til at Midtøsten ble et sikrere og dermed bedre sted. Han kom til landet i september, ansatt som sikkerhetsvakt i et privat firma.

Onsdag var den 32 år gamle ekssoldaten ett av de fire ofrene for et bakhold i Falluja nord for Bagdad. Jublende irakere trakk de forkullete likene gjennom byen og hengt to av dem opp i en bro.

Familien hjemme i Ohio fikk om ettermiddagen oppringninger fra venner med advarsler om at Jerry kunne være en de fire drepte. Ut på kvelden kom det fryktete besøket. Representanter for Blackwater Security Consulting kom for å overbringe det tragiske budskapet.

15.000 i Irak

De første undersøkelsene tyder på at det ikke bare var snakk om et tilfeldig overfall. De fire mennene i en privat bil passet på en konvoi som skulle levere mat til soldatene, da de tilsynelatende ble lokket i et bakhold.

Alle fire ofrene var tidligere elitesoldater. Med sine 32 år var Jerry den yngste. De eldste var 38. En erklæring fra Blackwater uttrykte sorg over tapet av fire medarbeidere, men understreket samtidig at det ikke blir snakk om noe tilbaketog.

— Vi er stolte over å gjøre en innsats for det irakiske folk.

De bestialske drapene og den grusomme behandlingen av likene har brakt et nytt fenomen i søkelyset. Firmaer som Blackwater med sine paramilitære medarbeidere spiller en stadig større rolle ved væpnete konflikter rundt på jorden.

I Irak har et titall firmaer ifølge kvalifiserte vurderinger opp mot 15.000 medarbeidere. Dermed er det snakk om en gruppe som er dobbelt så stor som den enheten Storbritannia har sendt til landet.

Treningsleirer

De mange sivile har overtatt en rekke av de oppgavene som tidligere ble ivaretatt av militæret. De bevokter konvoier og de fungerer som livvakter for diplomater, embetsmenn og forretningsfolk.

Det er f.eks folk fra Blackwater som døgnet rundt bevokter og beskytter lederen av de amerikanske styrkene, L. Paul Bremer, uansett hvor i Irak han måtte befinne seg.

Private sikkerhetsfirmaer har fått en oppsving etter avslutningen av Den kalde krigen, som ble etterfulgt av nedskjæringer av de militære styrkene. De har deltatt i oppdrag på Balkan, i Afrika og i Sør-Amerika.

Det store gjennombruddet for denne helt spesielle servicen kom med okkupasjonen av Irak. De fleste firmaene er amerikanske, men det britiske Global Risk Strategies har også utført større oppgaver bl.a. ved å hyre soldater fra Fiji.

Blackwater ble grunnlagt av tidligere elitesoldater i 1998 og har siden konstruert en treningsleir i North Carolina, som er så moderne at den nå brukes av både militæret og politiet.

Amerikansk tabbe?

I sine e-poster til familien la Jerry Zovko ikke skjul på at arbeidet i Irak var både farlig og skremmende. Det var også uhyre godt betalt. Når de private vaktene sendes på farlige oppgaver betales det med opp til 1000 dollar om dagen.

Årslønnen ligger på mellom 100.000 og 200.000 dollar, men deres jobber er også farligere enn soldatenes. De har ingen pansrete kjøretøy til rådighet, og de er bevæpnet med lette håndvåpen som de ikke nøler med å bruke.

Kritikere har hevdet at de fire mennene ble ofre for en av militærets strategiske tabber. Marineinfanteristene, som skal sikre Falluja var nemlig blitt trukket ut av byen og hadde overlatt arbeidet til de utrente irakiske politifolkene.