— Vi skal ha havnen åpen for drift fredag, sier Ken Keen, som leder den amerikanske militæroperasjonen i Haiti.

Men allerede onsdag lå et fransk skip til kai for å losse forsyninger, melder nyhetsbyrået AFP.

Jordskjelvet gjorde store skader på havnen, men Keen mener den nå er trygg å bruke og anslår at den vil være i full drift innen tre uker.

At havna i Port-au-Prince gjenåpnes, betyr at det kan bli betydelig enklere å få inn nødhjelp og forsyninger til de jordskjelvrammede. Flyplassen ved den haitiske hovedstaden har vært en flaskehals i nødhjelpsarbeidet ettersom den kun har én rullebane.

Håpet er nå at det skal komme sårt tiltrengte forsyninger av drivstoff til landet gjennom havnen.