Ifølge det amerikanske orkansenteret i Miami har orkanen en vindstyrke på 215-220 kilometer i timen i kastene.

Houstons ordfører Bill White oppfordrer folk i de lavereliggende områdene av byen til å evakuere etter å ha fastslått at orkanen har kurs mot storbyen. Houston har 1,9 millioner innbyggere, og i Stor-Houston bor det vel 5 millioner.

– Vi ber om frivillig evakuering fra flere forskjellige områder, sa ordføreren. Både i de umiddelbart truede områdene og i områder som har opplevd oversvømmelser de siste 100 år, ble folk bedt om å evakuere eller å begynne å legge planer for å reise.

Den amerikanske romfartsadministrasjonen NASA forbereder seg på å evakuere sitt Johnson Space Center og overlate kontrollen av den internasjonale romstasjonen ISS til russiske kolleger. Senteret har 15.000 ansatte, og mange har alt reist.

Bush: – Evakuer!

President George W. Bush fulgte onsdag opp med å pålegge folk å følge lokale myndigheters ordre.

– Obligatorisk evakuering er blitt beordret i New Orleans og Galveston. Jeg oppfordrer innbyggerne til å lytte omhyggelig til instruksjonene som blir gitt av delstatsmyndigheter og lokale myndigheter. Og følg dem, sa Bush.

– Vi håper og ber om at orkanen Rita ikke blir en katastrofal storm. Vi må være forberedt på det verste.

Rita har kurs mot kyststrekningene i Texas, men kan også berøre de hardt prøvede områdene i delstatene Louisiana og Mississippi. Klok av skade har borgermester Ray Nagin i New Orleans allerede gitt ordre om evakuering, og 500 busser står klare til å ta folk ut av byen.

I Galveston i Texas følger borgermester Lyda Ann Thomas opp og har sendt ut evakueringsvarsel. Den viktige oljebyen på vel 60.000 innbyggere ble helt utslettet under en orkan i år 1900.

Guvernør Kathleen Blanco i Louisiana ber president George W. Bush om å erklære unntakstilstand i hele delstaten.

Samme mønster

Rita følger samme mønster som dødsorkanen Katrina og bygger seg gradvis opp etter å ha møtt fuktige og varme luftmasser i Mexicogolfen. Vindstyrken var onsdag oppe i 180 kilometer i timene, og foreløpig er Cuba hardest rammet.

Vel 230.000 personer er allerede evakuert fra de mest utsatte områdene på Cuba. Det gjelder både det populære feriestedet Varadero og deler av hovedstaden Havana som fikk føle vindkastene på kroppen onsdag, samtidig som Key West ble rammet av sterk vind og store nedbørsmengder.

Om lag halvparten av innbyggerne i feriestedet Key West hadde forlatt byen da Rita hamret løs på området, sier borgermester Jim Weekley. Vel 13.000 mennesker er fortsatt i byen.

– Dette ligner til forveksling det vi var vitne til med Katrina like før orkanen slo til mot New Orleans-området, sier meteorolog Ed Rappaport ved orkansenteret i Miami til CNN.

Fredag eller lørdag

De ferskeste spådommene sier at Rita vil nå kysten av Texas fredag eller lørdag, hvis den følger dagens rute og ikke bøyer av mer mot nord og på ny rammer New Orleans.

Det amerikanske forsvaret var onsdag i full gang med å forberede seg på innsats i tilfelle stormen rammer katastrofalt. Skip og helikoptre ble gjort i stand, og den amerikanske nordkommandoen skulle utnevne en sjef for innsatsen.

Amerikanske marinefartøyer ble beordret østover i Mexicogolfen for å unngå stormen, blant dem flere skip med et antall helikoptre. – Til sjøs har vi større mobilitet enn hvis vi ligger til kai, sa kontreadmiral Joseph Kilkenny.

Oljeinstallasjonene

En orkan av styrke 4 kan sende opp til 6 meter høye bølger inn over det flate kystområdet i Texas etter først å ha herjet rundt i de vestligste deler av Mexicogolfen.

Oljeselskapene er knapt kommet i gang med reparasjonsarbeidene fra Katrinas ødeleggelser før nye prøvelser venter. Og den amerikanske marine tar sine fartøyer ut av området etter at en rekke skip har deltatt i opprenskningene etter Katrinas herjing.

Men Florida var onsdag preget av lettelse, om ikke akkurat glede, for alle vet at der Rita slår til, kan orkanen spre død og fordervelse. Befolkningen i Sør-Florida fikk heller ikke den store nedbøren som var fryktet på forhånd.