Köhler, som tidligere var sjef for Det internasjonale pengefondet, ble valgt av en egen føderal forsamling som kommer sammen hvert femte år for å velge president.

Han slo ut statsminister Gerhard Schröders håndplukkede kandidat, Gesine Schwan, og tar dermed over jobben etter Johannes Rau fra 1. juli.

Den tyske presidenten har offisielt kun formelle oppgaver, men har likevel innflytelse i å sette den politiske dagsorden.