Tsang ble ikke valgt direkte av byens sju millioner innbyggerne, men av en valgkomité hvor 649 av i alt 795 medlemmer stemte for å la ham styre i fem nye år. Utfordreren Alan Leong, som fikk 123 stemmer, mener valget var fikset.

Valgkomiteen er dominert av Beijing-vennlige næringslivstopper og andre personer fra Hongkongs elite, og det var ventet at disse ville foretrekke Tsang, som har Beijings velsignelse.

Tsang har gitt løfter om demokratisering i Hongkong, og sier han vil jobbe for allmenn stemmerett innen 2012.