Vedtaket ble gjort med 288 mot 133 stemmer. Konservative representanter vil imidlertid forsøke å fremme et eget forslag mandag som vil fjerne denne retten for homofil par.

Statsminister Tony Blair støttet vedtaket, der representantene ble stilt fritt og kunne stemme etter egen samvittighet.

Selv om enkelte enslige, og noen ugifte par, deriblant homofile, også i dag adopterer barn, tillater dagens regler at bare en av partnerne registreres som barnets juridiske verge. Den andre får dermed ingen jurdiske rettigheter til barnet.

(NTB)