— Det er ikke uvanlig at både politifolk og sivile oppsøker homofile for å mishandle dem. Dette skjer både i Kaukasus, Latin-Amerika og Afrika, sier Eide som er leder for en gruppe som jobber med menneskerettighetsbrudd på grunnlag av seksuell orientering.

Selv om en del land har avkriminalisert homoseksualitet, blir mange med denne legningen tatt likevel.

— Flere land har bestemmelser som gjør at de slår ned på såkalt usømmelig atferd, sier Eide.

Hun mener UDI stiller svært høye krav til homofile asylsøkere.

— Mitt inntrykk er at det er veldig få som får opphold. Når jeg ser på avslagene, tyder disse på at mange enten vurderes som lite troverdige, eller at de mangler beskyttelsesbehov, sier hun.

I land der homoseksualitet er kriminalisert vil det være svært vanskelig å få frem korrekt informasjon om hvordan forholdene for denne gruppen faktisk er.

— Problemet når man reiser på såkalte «fact finding missions» er at man ikke får tak i dem det gjelder. Overgrep mot homofile omgis av usynliggjøring og en mur av taushet, sier Eide.