De homofile betegner imidlertid den kortvarige demonstrasjonen som en stor seier.

Aktivister ledet av 28 år gamle Nikolai Aleksejev hadde planlagt å legge blomster på den ukjente soldats grav. Graven er et symbol på kampen mot fascisme under annen verdenskrig, og er et av Russlands mest symbolladede steder.

Men politiet stengte portene til parken der den evige flammen brenner. En ansamling av salmesyngende kvinner og snauskallede nynazister forsøkte å buse inn i homoaktivistene da demonstrantene ankom stedet.

– Dette er en stor seier, se på hva som skjer, sa Aleksejev mens han ble slept bort fra stedet av to politimenn.

Ifølge Reuters var det rundt 40 demonstranter for de homofile til stede, mens det var kommet minst dobbelt så mange ortodokse motdemonstranter. Over 100 personer ble pågrepet av politiet i forbindelse med demonstrasjonen.

Byens myndigheter hadde forbudt demonstrasjon, som de kalte «en skam for samfunnet». Religiøse ledere fra alle store trossamfunn hadde også fordømt opptoget.

I Russland ble homofili først avkriminalisert i 1993, og det er svært uvanlig for homofile å vise følelser overfor hverandre i det offentlige.

Noen interesseorganisasjoner for homofile i Russland var motstandere av demonstrasjonen fordi de mente den kunne føre til økt intoleranse.