En komité som har ansvar for arkivet, Den internasjonale ettersporingstjenesten (ITS) som er underlagt Den internasjonale Røde Kors-komiteen, ble enige om å endre mandatet slik at akademikere kan hente informasjon fra arkivet.

Arkivet inneholder rundt 50 millioner dokumenter om tvangsarbeidere og fanger i nazistenes konsentrasjonsleirer. Arkivet har til nå bare vært åpent for ofrene selv og pårørende etter Holocaust-ofre.

Tyske myndigheter har fryktet at det å åpne arkivet for flere vil krenke ofrenes personvern. Dokumentene inneholder blant annet informasjon om sykdommer, barn født utenfor ekteskap, eller om fangene ble ansett som homofile eller schizofrene. De inneholder også informasjon om kvasimedisinske forsøk som ofrene ble utsatt for.

Historikere tror ikke dokumentasjonen vil endre på historieskrivingen om Holocaust, men at den vil gi mer detaljert informasjon om grusomhetene som ble begått.

En arbeidsgruppe skal nå lage et regelverk for tilgang til arkivet