Nå offentliggjøres nyheten om ichthyosaurus, en 5,5 meter lang, nærmest perfekt bevart fiskeøgle funnet på nordsiden av Janusfjellet på Svalbard i august 2009. De siste halvannet år er flere hundre tusen biter blitt satt sammen av fagfolk i kjelleren til Naturhistorisk Museum på Tøyen i Oslo.

- I vår rapport etter utgravningen i 2009 oppga vi selvsagt funnet, men ikke hvor intakt det var, forteller førsteamanuensis og paleontolog Jørn Hurum ved Naturhistorisk museum/Universitetet i Oslo.

Hemmelig

Funnet er blitt holdt skjult etter avtale med National Geographic, som fulgte ekspedisjonene til Svalbard i 2009 og 2010. Da fiskeøglen ble funnet, var TV-kanalen allerede i gang med en dokumentar om øglegraveprosjektet, og det ble bestemt at fiskeøglen skulle få hovedrollen i dokumentaren «The Death of a Sea Monster». 9. april i år ble filmen for første gang vist på amerikansk og canadisk TV. Den er nå kjøpt inn av NRK og kan bli vist for norske fjernsynsseere allerede i slutten av mai.

- Anatomiske studier av kontakten mellom de forskjellige knoklene i skallen, formen på luffene, skulderbeltets og hoftens form viser at dette er en ny fiskeøgleart, forteller Hurum.

- Vi er bare i startgropen av de vitenskapelige undersøkelsene, men håper å ha kommet i havn med disse neste år. Å finne en nærmest fullstendig intakt fiskeøgle, og samtidig en ny art, er uhyre sjeldent. Fiskeøglen levde i et hav som dekket Svalbard for rundt 147 millioner år siden. Den så ut som en fet, overspist delfin og levde trolig av å spise blekksprut. Øglen kan ha blitt drept etter å ha blitt angrepet, for vi har funnet tegn til bitemerker på bakkroppen og påvist noen knuste halehvirvler.

Tennene på plass

Fiskeøglen er så godt bevart at man til og med har beinringen i øyet, som er svært sjeldent å finne intakt. Selve øyet var like stort som en kaketallerken. Alle tennene sitter også perfekt på plass i den svært lange, nebblignende munnen.

- Øglen har hittil kostet over 1000 timer å preparere og oppbevares i øyeblikket i fire deler ved museet, sier Hurum.

- Vi vet ikke nøyaktig hvor gammel øglen var da den døde, men regner med at det var et voksent individ. Om to–tre år planlegger vi en utstilling av flere av øgleskjelettene fra Svalbard, og da vil fiskeøglen få en sentral plass.