— På en arbeidsplass vil det normalt være både heterofile og homofile, sier Trine Lise Sundnes, som har politisk ansvar for likestilling og arbeidsmiljø i LO.

I fjor ble det gjennomført et pilotprosjekt om lesbiske, bifile og homofiles situasjon i arbeidslivet.

— De aller fleste har det bra i norsk arbeidsliv, men enkelte får ikke ta del i det sosiale fellesskapet.

Blir man diskriminert på jobben, kan det utgjøre en helserisiko.

— Disse arbeidstakerne har større sjanse for å få angst, depresjoner, og begå selvmord.

Kvinner på bærtur

— Vi tar det som det normale å være heterofil og har en omgangsform som gjenspeiler dette.

I begynnelsen av en uke forteller mange hva de har gjort i helgen. «Jeg og gubben var på bærtur på fjellet» er et eksempel. Hvis en lesbisk kvinne sier «Jeg og konen min var på bærtur» kan det imidlertid bli helt stille.

— Vi jobber med at vi skal ha en inkluderende arbeidsplass der alle skal kunne være seg selv.

Dette mener Sundnes betyr at man må være mer mottakelige for at ikke alle er heterofile - og inkludere alle sosialt.

— Når noen velger å dele noe må de føle seg trygge på at de andre vil ha dem med i fellesskapet.

- Ledelsen må gå foran

For at lesbiske og homofile skal føle seg trygge nok til å stå frem må sjefen vise at der er «all right», mener Sundnes.

— Ledelsen, tillitsvalgte og verneombud må for det første gå foran og si at arbeidsplassen har nulltoleranse for diskriminering eller trakassering.