Niels Jürgensen

Russiske politikere og utenlandske investorer er bekymret. Hva vil skje når Putin ikke lenger sitter ved roret? Ferske uttalelser tyder på at han ikke har lyst til å trekke seg fra politikken. Putin ønsker fortsatt å spille en rolle i russisk politikk.

Russlands president Vladimir Putin holder russerne og omverdenen i spenning. I henhold til forfatningen må han trekke seg fra presidentvervet etter å ha sittet der i to perioder. Men vil han forsvinne fra den politiske arenaen?

— Jeg kommer til å fortsette med å arbeide, men jeg kan ennå ikke si hvor eller i hvilken sammenheng. Jeg har noen ideer, men det er for tidlig å uttale seg om det nå, sier Putin.

Putins uttalelse falt på en pressekonferanse like før G8-toppmøte i Rostock. Den har gitt ytterligere næring til spekulasjoner omkring Russlands fremtidige ledelse.

— La oss vente og se, fortsatte presidenten. - Mye vil være avhengig av den politiske utviklingen frem til valget neste år. Det er flere muligheter.

Putin har enda en gang slått fast at han ikke vil stille som presidentkandidat ved hjelp av en forfatningsendring. Likevel ga Putin støtte til formannen for parlamentets overhus, Føderasjonsrådet, Sergej Mironov, som uttalte at «fire år er forholdsvis kort presidentperiode». På pressekonferansen sluttet Putin seg til at valgperioden kan utvides til fem, seks eller kanskje syv år.

Enda en periode

Dette har ført til spekulasjoner om at Putins inneværende embetsperiode kan bli utvidet uten at det blir holdt presidentvalg. Men Mironov har overfor det russiske nyhetsbyrået understreket at forslaget først kan gjelde fra neste presidentperiode.

Også Boris Gryslov, lederen av støttepartiet til Putin, Forenet Russland, som er det dominerende partiet i parlamentet, har i etterkant poengtert at partiet ikke har planer om å endre forfatningen.

— Vi vil slå ring om den russiske forfatningen vi har i dag, sa han til russisk presse.

Trolig er det bare et signal fra Putin som skal til for å få parlamentet til å vedta en forfatningsendring slik at han kan stille opp til en tredje valgperiode. Men presidenten vil miste enhver troverdighet og forverre et allerede anspent forhold til USA og EU om han bryter løftet sitt og «på tallrike oppfordringer» stiller til valg.

I rollen som landsfader

Det gir så rom for spekulasjoner om Putin vil fortsette som en slags uformell «landsfader» etter presidentvalget.

Den politiske kommentatoren Oleg Sjtjedrov fra nyhetsbyrået Reuters peker i den forbindelse på Deng Xiaoping (1904-1997) som var en ledende skikkelse i det enerådende kinesiske kommunistpartiet. Han inntok aldri en offisiell post som statsleder eller regjeringssjef, men var i realiteten leder av landet fra slutten av 70-tallet til begynnelsen av 90-tallet da han la grunnen for den nye økonomiske politikken; «sosialistisk markedsøkonomi».

Den økende spenningen mellom USA og EU på den ene siden og Russland på den andre siden kom tydelig frem like før G8-toppmøtet i Rostock. De vestlige innvendingene mot Putin for brudd på demokratiske rettigheter og Kremls bruk av energiressursene som utenrikspolitisk maktinstrument, er blitt kraftig trappet opp.

Sterk på hjemmebane

Det er ikke noe som tyder på at den russiske presidenten er svekket på hjemmebane. Tvert imot! Jo fastere og mer besluttsom han er overfor Vesten, desto flere russere vil støtte opp om ham og hans politikk.

— Sterk økonomisk vekst over syv år og en «nasjonal gjenfødelse» har gjort Putin svært populær i Russland, sier den politiske kommentatoren Oleg Sjtjedrov og fortsetter;

— Motstanderne har kritisert hans styreform og den sterke og sentraliserende makten. På den andre siden har mange russiske politikere og utenlandske investorer i Russland uttrykt bekymring for Putins avgang.

Frykten for et plutselig skifte i den politiske og økonomiske situasjonen lurer i bakgrunnen, selv om ingen tviler på at mannen - ja, det eneste sikre er at det blir en mann - som Putin velger til sin etterfølger, vil bli valgt til president i 2008. Den mest sannsynlige etterfølgeren til Putin er tidligere forsvarsminister, 1. visestatsminister Sergej Ivanov. Men en helt annen og kanskje ukjent person kan plutselig være aktuell, slik tilfellet var i 1999 da den ukjente Vladimir Putin ble innsatt til statsminister av den daværende presidenten Boris Jeltsin. I nyttårstalen til Jeltsin samme året meddelte han sin avgang, og Putin ble den fungerende presidenten.

— Jeg er langt fra pensjonist. Det vil være absurd bare å sitte hjemme og ikke gjøre noen ting, fastslo Putin i et intervju nylig. Han fyller 55 år i oktober.

En av mulighetene er at den nye presidenten peker ut Putin til å være statsminister. Dagens statsminister, Mikhail Fradkov, har nærmest en administrativ funksjon. Det ville nok være annerledes med Putin som sjef for regjeringen. Det kan også tenkes at statsministerposten får utvidet bemyndigelse slik det tyske kanslerembete fungerer, der presidenten bare en seremoniell kransekakefigur.

Svak opposisjon

Den svake russiske opposisjonen må ha en ekstrem fremgang skal den ha noen som helst sjanse i presidentvalget. Den er svært lite synlig, utover spredte demonstrasjoner med få deltakere.

Mye av årsaken til den svake opposisjonen er Kremls harde linje, som legger betydelige hindringer i veien for dem. En annen grunn er splittelsen og manglende evne til å finne en god kandidat som kan ta opp kampen mot personen Putin peker ut til sin etterfølger.

En rekke opposisjonspartier og grupperinger er samlet i paraplyorganisasjonen «Annerledes Russland». Deltakerne her har vidt forskjellige oppfatninger av samfunnet, fra liberale demokrater med vestlig preg til ytterliggående nasjonalistiske partier. Kommunistene er ikke en politisk faktor av betydning på landsplan, selv om de har god oppslutning i enkelte kretser.

Innskrenkninger

Protestene til opposisjonen går overveiende ut på innskrenkninger av ubestridte demokratiske rettigheter og inngrep som hindrer den politiske opposisjonen i å komme tilstrekkelig til orde.

Flertallet i den russiske befolkningen ser i første rekke på den kraftige økonomiske veksten og den økte levestandarden under Putins styre.

Riktignok klager russerne over stigende priser, omfattende korrupsjon i næringslivet og statsapparatet og på større forskjeller mellom de rikeste og de fattigste i samfunnet. - Men det er ikke Putins skyld, mener flertallet av russerne. Tvert imot betraktes han som en som kjemper mot korrupsjonen. Dessuten har han sikret mange russere bedre levestandard. Og sist, men ikke minst - han har samlet det russiske folket omkring seg.

Fristelsen for Putin til å bli på sin post må være vanskelig å stå imot.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende