Asias eneste store ape er truet av illegal tømmerhogst og jakt. En del av Indonesia mistet halvparten av populasjonen på 12.000 i løpet av 7 år.

Mer enn 1.000 døde på Sumatra mellom 1998 og 1999, hevder New York-baserte Wildlife Conservation Society. Situasjonen på den eneste andre øya hvor orangutangen lever, Borneo, er ikke bedre.

— Hvis den alarmerende nedgangen i antall orangutanger fortsetter er populasjonen utryddet om ti år, sier Dr Carel van Schaik til Ananova.

Orangutangen sulter som følge av hogst av frukttrær.(Origo)