NIELS-VICTOR CHRISTIANSENLondon

Libyas statssjef hevdet at hans tidligere etterretningsagent, som ble dømt, er uskyldig. Den libyske diktatoren bebudet at han mandag vil levere beviser som vil frikjenne den 48-årige Abdel Basset Al-Megrahi. Al-Megrahi ble under rettssagen i Camp Zeist i Holland beskrevet som en høytstående agent i Gaddafis etterretningstjeneste, og idømt livsvarig fengsel for mordene på 259 passasjerer i Pan Am-fly 103, og 11 landsbybeboere i Lockerbie for 12 år siden.

Vil ikke oppfylle krav Mens han venter på ankesaken er hans medanklagede, 44-årige Lamen Khalifa Fhimah, vendt hjem til Libya i triumf etter frifinnelsen.— Gud er stor. Rettferdigheten har seiret. Ned med Amerika, ropte hans familie og venner, da han kom ut fra det nederlandske militærflyet som fløy ham til Tripoli under FN-oppsyn. Gaddafis erklæringer tyder ikke på at han har til hensikt å etterkomme kravene om at Libya må ta ansvaret for Lockerbie-tragedien, og utbetale erstatning til dødsofrenes etterlatte. Hans utenriksminister Abdel Rahman Shalgam tok også skarp avstand fra noen som helst innrømmelse, da han ble spurt om Libya vil ta ansvaret.- Aldri, lød hans kontante svar.

"Bør oppheves" Men Libyas ambassadør i London, Mohamed al-Zwai, som kanskje talte til et annet - internasjonalt - publikum, var mer imøtekommende da han ble stilt samme spørsmål av BBC. - Når vi kjenner utfallet av ankesaken kan vi snakke om eventuell kompensasjon, og vi vil oppfylle våre forpliktelser, slik vi tidligere har sagt i FNs sikkerhetsråd, sa han.Den britiske utenriksminister, Robin Cook, tok London-ambassadørens uttalelser til etterretning.Den arabiske liga og Sør-Afrikas forhenværende president, Nelson Mandela, som var med på å overtale Gaddafi til å utlevere de to mistenkte til rettssaken i Nederland, sa i går at de 10 år gamle FN-sanksjonene nå bør oppheves.

Krever svar Den britiske regjeringen fastholder imidlertid at Libya først må ta på seg skylden for tragedien, og utbetale kompensasjon som krevd i FN-resolusjonene.En talsmann for den nye amerikanske regjeringen krever i tillegg at Libya avslører hele sin viten om attentatet og dessuten demonstrerer i utvetydig handling at det libyske regime forstår sine forpliktelser. I motsatt fall vil USA bruke sin vetorett i Sikkerhetsrådet mot opphevelsen av sanksjonene.I London krevde etterlatte etter dødsofrene i går en bred, offentlig undersøkelse for å få besvart en rekke spørsmål om omstendighetene rundt attentatet. Jim Swire og pastor John Mosey, som er talsmenn for de britiske etterlatte, vil ha klarhet i hvorfor sikkerhetsapparatet ikke forhindret at bomben kom om bord.

Ble advart Atskillige bombeadvarsler var mottatt, deriblant en advarsel om en bombe skjult i en Toshiba kassettspiller og radio - nøyaktig maken til den som eksploderte i flyets bagasje. Familiene vil også ha svar på hvorfor bare noen av passasjerene ble frarådet å ta flyet. De vil også kreve fortsatt etterforskning for å få opplyst hvem som beordret terrorangrepet.De britiske myndighetene stiller seg skeptisk til en slik undersøkelse, som vil kunne bli enda et hinder for bedre forbindelser til Libya.- Hva vil verden tenke, sa Jim Swire i går, - dersom et land som Storbritannia tillater noe slikt å skje og deretter feier det under teppet?Jyllands-Posten/Bergens Tidende