Det arbeides nå intenst med å skaffe en oversikt over situasjonen og å få inn nødhjelp til de rammede. Norges Røde Kors er i kontinuerlig dialog med Det internasjonale Røde Kors for å bidra til hjelpeoperasjonen både med penger, personell og materiell. Blant annet er den norske nødhjelpskoordinatoren Halvor Fossum Lauritzsen reist for å lede det internasjonale hjelpearbeidet.

Røde Kors har åpnet konto nr. 10 for dem som ønsker å bidra økonomisk til de katastroferammede. Kirkens Nødhjelp (KN) har åpnet sin tilsvarende konto nr. 100. Flere organisasjoner har også opprettet givertelefon.

Intensiverer hjelpen

Kirkens Nødhjelp har intensivert sin katastrofehjelp til de jordskjelvrammede områdene. Gjennom sin internasjonale søsterorganisasjon ACT ble det søndag besluttet å tredoble distribusjonen av hjelpesendinger. Målet er å nå ut med mat, telt og ulltepper til 100.000 mennesker, opplyser KN. Distribusjonen av matrasjoner, telt, ulltepper og liggeunderlag er allerede i full gang fra byen Mansera i det nordlige Pakistan.

– Vi vet ennå ikke omfanget av dette jordskjelvet, men det siste døgns utvikling viser med all tydelighet at vi står overfor en stor humanitær katastrofe, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

I løpet av få dager vil KN sende en norsk vannekspert for å styrke innsatsen hos sine lokale partnere i Pakistan.

Helse, vann og sanitær

Norges Røde Kors vil i første rekke sende helseteam, medisinsk utstyr og feltsykehus, samt vann— og sanitærutstyr. Det er også stort behov for transport. Den pakistanske presidenten etterlyser spesielt store lastehelikoptre fordi veinett og flyplasser er ødelagt, men det kan ikke Røde Kors hjelpe med foreløpig.

Indisk Røde Kors i gang med sitt hjelpearbeid og på den pakistanske siden er team fra Pakistan Røde Halvmåne i gang med å dele ut tepper og kokesett, som den internasjonale Røde Kors-komiteen har lagret i området.

Kashmir, der episenteret til jordskjelvet var, er et vanskelig område å arbeide i – både på grunn av den spente politiske situasjonen og på grunn av topografien.

Stor innsats

Både norske og utenlandske hjelpeorganisasjoner vil i sterk grad bidra til hjelpearbeidet etter jordskjelvet.

Leger Uten Grenser er allerede til stede med tre feltarbeidere i landsbyen Lamnian i den pakistanske delen av Kashmir. Landsbyen ligger 15 km fra grensekontrollen med den indiske delen av Kashmir. Teamet var i ferd med å starte et helseprosjekt for mor og barn da jordskjelvet rammet.

Flyktninghjelpen, som i mange år har hjulpet flyktninger i Pakistan og Afghanistan, sender to team til Abottabad og Chakdara mot grensen til Afghanistan for å kartlegge behovet fremover.

– Disse stedene er hardt rammet av jordskjelvet, og det er konstant fare for nye skjelv, sier generalsekretær Raymond Johansen.

Han opplyser at det dårlig vær i området og elendige transportforhold. Flyktninghjelpen har 90 ansatte i Pakistan, samtlige er uskadde etter skjelvet.

Også hjelpeorganisasjonen Plans programområder er hardt rammet etter skjelvet. Organisasjonen arbeider nå for å få oversikt over situasjonen og har bevilget 200.000 dollar til den innledende nødhjelpsfasen.