— Vi trapper ned virksomheten, men holder den i gang etter beste evne med redusert bemanning, sier utenlandssjef Jens Mjaugedal i Flyktninghjelpen.

Organisasjonen har mellom 200 og 300 lokalt ansatte i tillegg til 15 internasjonale medarbeidere. Mjaugedal karakteriserer situasjonen i landet som meget spent.

— Vi holder vårt norske personell utenfor Afghanistan, sier utenlandssjef Knut Christiansen i Kirkens Nødhjelp.

— Tre norske ansatte reiste til Dubai i dag, forteller han. Kirkens Nødhjelps stedlige representant er på oppdrag i India, men utsetter tilbakereisen inntil videre. Organisasjonens prosjektkoordinator reiste hjem til Norge tirsdag, men dette var planlagt på forhånd.

Kirkens Nødhjelps lokalansatte i Afghanistan holder kontoret åpent onsdag og torsdag, men stenger fredag, lørdag og søndag.

— Vi vurderer situasjonen fortløpende, men håper å kunne returnere kommende helg, sier Christiansen.