KLAUS JUSTSEN

Washington

Iran er klar til å sende 20 millioner fat olje til USA som en humanitær gest. Regjeringen i Washington har ennå ikke reagert på det overraskende tilbudet fra regjeringen i Teheran, som enten kan tolkes som en utstrakt hånd eller som et forsøk på å strø salt i åpne sår.

De 20 millioner oljefatene, som med nåværende pris har en verdi på vel 1 mrd. dollar, er bare ett av mange tilbud om hjelp fra mer enn 90 land og internasjonale organisasjoner.

Ikke reagert

Bortsett fra noen få leveranser av mannskap og materiell fra Canada, er alle tilbud om hjelp imidlertid inntil videre kjørt fast i byråkratiske hinder og mangel på mottakere i de katastroferammede områdene.

Et tilbud om ti store vannrensingsanlegg er lagt på is fordi USA ikke har besluttet hvor de best kan brukes eller om det i det hele tatt er bruk for dem. Det samme gjelder et tysk tilbud om å levere et gigantisk kommunikasjonssystem og en håndfull eksperter på området. Den amerikanske nødhjelpsorganisasjonen FEMA har ennå ikke reagert på massevis av henvendelser.

I det amerikanske utenriksdepartementet opplyser talsmannen Sean McCormack at alle tilbud om bistand mottas med takk, men at ekspertene først må fastslå hva det er bruk for før de kan leveres.

Talsmannen bekrefter dermed den holdningen som utenriksminister Condoleezza Rice signaliserte, da hun tidligere i uken fastslo: «Ikke noe tilbud som kan hjelpe til med å redusere lidelsene, vil bli avslått».

Utenriksministeren gjorde det klart at internasjonal bistand var uhyre velkommen i den vanskelige situasjonen. Hun pekte på at mange gjennom årene hadde rost USA for å være gavmild og hjelpsom. Nå var tiden kommet da USA hadde bruk for hjelp.

I Washington uttrykkes det forståelse for at det tar tid å koordinere den enorme hjelpeaksjonen, og at det ikke er grunn til å ta imot leveranser som ikke kan brukes eller som man har fra før.

Hjelp med vilkår

Fattige Sri Lanka har donert 25.000 dollar til amerikansk Røde Kors og fra Afghanistan er det 100.000 dollar på vei. Israel vil sende 80 tonn medisinsk utstyr og både Kuwait og Saudi-Arabia har lovet olje for hundrevis av millioner.

Alle disse tilbudene tas alvorlig. Det samme gjelder neppe for den cubanske presidenten Fidel Castros påstand om at 1100 leger står klare til å fly til USA med 26 tonn medisin.

Det siste tilbudet fra Iran er også tilføyd betingelser. Oljen leveres kun hvis USA opphever de handelssanksjonene som har eksistert siden 1979. Sanksjonene ble skjøvet til side da USA i 2003 leverte nødhjelp til ofrene for jordskjelvet i Bam, men oppheving er selv i kjølvannet av «Katrina» utelukket.