De to første ukene etter terrorangrepene, gikk antall henvendelser om flyskrekkurs verken opp eller ned. Men siden mandag har pågangen vært høyere enn tidligere.

Mange bergensere

— Cirka 10 personer har tatt kontakt de siste to dagene, og det er i hvert fall en dobling i for-hold til ellers, sier Knut Andreassen. Han har ansvaret for kursene i regi av Via Flyspesialis-ten, som arrangerer kurs for SAS.

Utenom østlendinger, er bergensere flinkest til å melde seg på kurs.

— Jeg vet ikke hva det skyldes, men vi har veldig mange bergensere som tar kontakt med oss, konstaterer Andreasen.

Flere blir redde

Etter terrorangrepene mot USA 11. september har sikkerheten på flyplasser og i fly fått mye oppmerksomhet.

— Det kan nok være at det har tatt litt tid for folk har klart å ta terrorangrepet innover seg. Men nå når alvoret går opp for dem, er det nok flere som føler behovet for et slikt kurs, sier Andre-assen.

— Riktignok er det litt underlig pågangen er så stor. Det har jo aldri vært så trygt å fly som det er nå, legger han til.

Hos Braathens har de ikke hatt større pågang på sine kurs etter terrorangrepene, men flysel-skapets tror likevel at flere nå kan bli redde for å fly. Passasjerer som i utgangspunktet var litt redde, kan også bli enda engstligere.

— Dermed kan nok flere, som aldri har vurdert å ta et flyskrekkurs, kanskje gjøre det nå, sier psykolog Jens Rolfsen, som er ansatt som Human Factors Adviser ved Braathens treningsav-deling.

REDDE: Flere har de siste dagene meldt seg på flyskrekkurs hos SAS.
Arkivfoto