Thomas Heine

Amman

I dag blir det, hvis alt går etter planen, en beveget dag i Midtøsten når 530 mennesker gjenforenes med sine familier. For manges vedkommende etter årevis med atskillelse.

Som ledd i en kontroversiell og komplisert fangeutvekslingsavtale med den shiamuslimske Hizbollah-militsen i Libanon løslater Israel 36 fanger fra Libanon, Syria, Marokko, Sudan og Libya og flyr dem til Tyskland. Derfra reiser de videre til forskjellige destinasjoner. Videre setter Israel 431 palestinske fanger fri i Gaza og Vestbredden. Endelig transporterer Røde Kors likene av 59 libanesiske geriljasoldater over grensen fra Israel til Libanon.

Fra Hizbollahs side flys den israelske forretningsmannen Elhanan Tannenbaum, bortført under uklare omstendigheter i 2000, samt det man antar er likene av tre israelske soldater, som har vært i Hizbollahs varetekt like lenge, til Tyskland. Derfra flyr Israel dem hjem.

Både i Israel og i den arabiske verden oppfattes fangeutvekslingen som en triumf for Hizbollah — militsens største, siden Israel i 2000 trakk seg ut av Sør-Libanon etter 20 års okkupasjon.

«Hizbollahs bedrift er et svar på alle defaitister i vår arabiske verden, som anser motstandskamp i alminnelighet for å være meningsløs. (...) Hizbollahs seier vil helt sikkert styrke moralen hos de palestinske, irakiske og trolig også de afghanske motstandsfolk» skriver kommentatoren Kamal Rasheed i den jordanske avisen ad-Dustour.

«Verden er full av David og Goliat-eksempler. Historien om den libanesiske motstand og Israel er én av dem», mener en lederskribent i den libanesiske avisen ad-Diyar.

I Israel svinger kommentarene fra mild til dyp skepsis over fangeavtalen. Dels på grunn av den tallmessige ulikhet, 467 arabiske fanger mot én israeler og 59 libanesiske lik mot tre israelske, selv om dette definitivt ikke er noe uvanlig størrelsesforhold i de mange fangeutvekslingene som har vært mellom Israel og landets arabiske naboer opp gjennom årene.

Dels fordi det ikke har lykkes Israel å få vite noe om sin mest berømte krigsfange, flyvevåpen-navigatøren Ron Arad, som ble tatt til fange av den shiamuslimske Amal-militsen for over 17 år siden, og som senere skal ha blitt «solgt» til Iran. Det foregår imidlertid forhandlinger om ytterligere frigivelse av fanger i Israel mot sikre opplysninger om Arads skjebne.

Dels, og ikke minst, fordi Israel med avtalen har gitt legitimitet til Hizbollah, som betegnes som en terrororganisasjon av Israel (og USA), og som ut over sine sporadiske rakett- og granatangrep på israelske mål ved grensen påstås å være involvert i palestinsk terror.