NAVN: Terje Torsteinson

STILLING: Oberstløytnant, og leder av mediegruppen på Forsvarets Stabsskole

AKTUELL: Krigen i Midtøsten

– Israelske kilder hevder at Hizbollah sitter på Zelzal-2, en rakettype med rekkevidde på opptil 200 km. I så fall kan de ramme Tel Aviv og israelske områder enda lenger sør?

– Hvis det viser seg at Hizbollah har fått slike våpen fra Iran, er problemet at de vil ha store problemer med å skyte dem ut fra Sør-Libanon fordi Israel vil ha full kontroll fra luften mot slike tunge våpensystemer. Det er derfor ganske lite sannsynlig at geriljaen er i stand til å ramme Tel Aviv med raketter.

– Hvilke våpentyper sitter på Hizbollah-geriljaen på?

– De har enklere våpensystemer med begrenset rekkevidde som enkelt kan monteres i en olivenlund eller flyttes til en bakgate. Men det er opplagt et stort problem for Israel så lenge Hizbollah kan ramme opptil ti mil inn i landet med rakettangrep. Derfor vil ikke en delvis israelsk invasjon av Sør-Libanon være overraskende, altså en gjentakelse av det som skjedde i 1982. Skal Israel få slutt på missiloppskytingen, må de ha kontroll med det territoriet rakettangrepene foregår fra.

– Hvordan vil du karakterisere Hizbollahs militære slagkraft?

– De har utviklet et arsenal av forskjellige missil-systemer med ulik rekkevidde. Hvis meldingene fra Israel om at de har hele 10.000 kortdistanse-raketter av Katyushas-typen stemmer, så er det et overraskende høyt antall. Disse har en rekkevidde på om lag 25 km. Hizbollah er imidlertid ingen trussel mot den israelske militærmaskinen. Vi vet også at Iran er hovedleverandør av våpen til geriljaen. Dette forklarer også de israelske angrepene på havneområdene i Beirut, Tripoli og annen viktig transportinfrastruktur i Libanon.

– Hizbollah-leder Hassan Nasrallah varslet sist helg militære overraskelser for Israel. Hva kan ligge i den trusselen?

– De har ingen militær kapasitet som representerer noen trussel mot Israel. Hizbollah har imidlertid utstyr og våpen som gir dem terroristenes virkemidler, noe som passer i denne geriljaens stridstaktikk.

– Hva snakker vi da om?

– Når Nasrallah taler om overraskelser, spekuleres det i om Hizbollah har skaffet seg sprengladninger med lavradioaktivt materiale.

– Hvor sannsynlig er det at Hizbollah i så fall vil bruke disse våpnene?

– Disse folkene er så desperate og så fylt av hat i forholdet til Israel at de kan ta slike våpen i bruk, i hvert fall i et noe lenger perspektiv. I første omgang vil skadene være knyttet til selve eksplosjonen, men siden det her er snakk om mulig lavradioaktivt materiale vil det også være risiko for strålingsskader på lengre sikt.

– Er «skitne bomber»-teorien bare spekulasjoner eller krigsretorikk fra israelsk side?

– Vi vet at Iran har slike våpen, og dette landet er den viktigste våpenleverandøren til Hizbollah. Israelsk etterretning har normalt god oversikt over hva fiendene i Midtøsten besitter av våpen og militært utstyr. «Problemet» for Hizbollah er at det er svært vanskelig å få folk med slike terrorbomber inn på israelsk territorium for å gjennomføre angrep.

– Men som sagt; påstanden om «dirty bombs» er hittil spekulasjoner. Det vil overraske meg stort om Hizbollah og leder Nasrallah har noen jokere i ermet i denne krigen.