Bildene i vannfarger «er av typen man kunne vente at en aldrende onkel ville få til», skrev London-avisen The Guardian torsdag. Auksjonarius Ian Morris i Lostwithiel i Cornwall lengst sørvest i Storbritannia er mindre tilbakeholden i sin kritikk.

— De er ikke særlig gode, er de vel? Jeg ville ikke betalt et pund for hvert av dem, hvis noen bare hadde dukket opp og vist dem fram, sier Morris, som likevel forventer stort besøk til auksjonen i september.

De mulige kjøperne vil neppe være interessert i bildene som kunstverker. Det de er ute etter, er signaturen - enten «A. Hitler» eller bare «A. H.» - som skal vise at bildene virkelig er malt av mannen som senere skulle bli Det tredje rikes fører.

Bildene dukket opp etter å ha ligget nedpakket i en gammel koffert i Belgia de siste 70 årene, og fagfolk tror ifølge The Guardian at de virkelig er malt av Hitler. Papiret de er malt på, er fra tiden rundt første verdenskrig, og motivene fra steder der Hitler hadde oppholdt seg.