Tysklands utenriksminister Joschka Fischer og FNs generalsekretær Kofi Annan kom med sterke oppfordringer til lederne som er samlet i Königswinter utenfor Bonn.

— Jeg ber dere innstendig om å gripe denne historiske muligheten til å finne fram til et kompromiss som bærer bud om en bedre framtid for det afghanske folk. Det er dere som har ansvaret, og ingen verken kan eller ønsker å frita dere for dette ansvar, sa Fischer i sin tale ved åpningen av konferansen.

Alle de viktige fraksjonene er på plass på Petersberg Hotel, den tyske regjeringens gjestehus noen kilometer sør for den tidligere vesttyske hovedstaden.

— Denne konferansen kan bety innledningen til noe nytt for Afghanistan, og dere må unngå å gjenta tidligere feilgrep. Nå må dere vise en hel verden at alle som har vært skeptisk til denne konferansen, tar feil, sa Annan. Hilsningstalen fra Annan ble lest opp av hans utsending til Afghanistan, Lakhdar Brahimi.

Yunis Qanuni, som har vært Nordalliansens "innenriksminister", sa under åpningen at hans delegasjon sto fast på tidligere uttalelser om en nasjonal samlingsregjering, som kan bringe fred til afghanerne etter 23 års krigstilstand.

Hans uttalelser ble støttet av lederne fra de tre andre grupperingene. Delegatene synes å være enige om at eks-kong Mohammed Zahir Shah (87) skal være det samlende symbol.

Men ifølge diplomater som følger konferansen, vil problemene begynne når spørsmålet om statsminister kommer opp. Og ikke minst når de viktige stillingene som finansminister, forsvarsminister og innenriksminister skal besettes.

— Vi aksepterer prinsippet om en bred samlingsregjering i en overgangsperiode, og vi er tilhengere av demokrati i Afghanistan, sa Sayed Hamad Gailini. Han representerer landets største folkegruppe, pashtunerne.

Gailini understreket at hans delegasjon vil vise stor fleksibilitet for å komme fram til en avtale. Han var tilfreds med at det internasjonale samfunn ønsker å spille en viktig rolle i arbeidet med å finne fram løsninger i Afghanistan.

Menneskeretter

Både Fischer og Annan la stor vekt på menneskerettighetene da de henvendte seg til de 50 afghanerne, delegater og rådgivere, som er samlet i Königswinter.

— Det internasjonale samfunn er innstilt på å ta sitt ansvar for å finne løsninger. Men det er dere som skal komme fram til bindende retningslinjer for Afghanistans framtid, og det innebærer respekt for menneskerettigheter. Dere må først og fremst respektere kvinnenes rettigheter og verdighet, sa Fischer.

Den tyske utenriksminister rettet også en pekefinger mot land som forsøker å fiske i rørt vann for å fremme egne interesser på bekostning av det afghanske folk.

— Det er viktig at alle land ser bort fra egne særinteresser og innstiller støtten til spesielle grupper i landet, sa Fischer. Han fikk bifall fra mange delegater, blant dem Gailini.

— Etter at de sovjetiske styrker var trukket ut, har våre organisasjoner støttet en politisk løsning i Afghanistan. Men det har ikke vært mulig å finne fram til kompromisser fordi så mange land har hatt sine egne særinteresser å ivareta, noe som har gjort Afghanistan-problemet til en internasjonal konflikt, sa Gailini.