– Vi har kommet fram til en historisk avtale for å bekjempe global oppvarming, sa den republikanske guvernøren onsdag, etter uker med forhandlinger med demokratene, som sitter med flertallet i delstatens lovgivende forsamling.

De folkevalgte skal stemme over lovforslaget torsdag, og det regnes nå som sikkert at det vil bli vedtatt. Loven vil gi California USAs strengeste regler for utslipp av drivhusgasser.

– Suksessen med vårt system vil bli et eksempel for andre delstater og land i kampen mot klimaforandringene, sa Schwarzenegger, som stiller seg bak forslaget trass i motstand internt i det republikanske partiet.

Schwarzenegger har kritisert president George W. Bush for ikke å ha tatt klimapolitikken på alvor.

USA er verdens største produsent av drivhusgassene mange forskere mener er årsak til blant annet økt antall orkaner og at havet stiger.