Kjennelsen fra en domstol i Pennsylvania blir tolket som et tilbakeslag for kristne konservative miljøer i USA.

Intelligent design er en teori som hevder at naturen og biologiske strukturer er så sammensatte at de må ha blitt skapt av en uidentifisert, intelligent kraft, og at de ikke kunne ha oppstått tilfeldig.

Kristne aktivister har forsøkt å få konseptet introdusert i offentlige skoler i USA. Saken ble fulgt nøye over hele landet, fordi den kunne gi svar på om konseptet kan introduseres i USA. Kritikerne mener undervisning i intelligent designteorien bryter med prinsippet om å skille kirke og stat.

– Vår konklusjon i dag er at det er grunnlovsstridig å bruke intelligent design som et alternativ til utviklingslæren i et klasserom i en offentlig skole, sa dommer John Jones i den amerikanske distriktsdomstolen.

Utdanningsmyndighetene i Dover-området nordøst i delstaten Pennsylvania hadde tidligere besluttet at biologitimene skulle omfatte undervisning i intelligent designkonseptet.