— Helt siden utenriksministermøtet i Bodø i 1999 har det vært jobbet intenst for å få i stand denne avtalen, og det er svært gledelig at den nå er klar for undertegning, sa lederen i Barents Regionråd, Geir Knutson, før avtalen ble undertegnet.

Den såkalte MNEPR-avtalen - Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation - har blant annet som formål å sikre forsvarlig lagring av atomavfall og utrangerte ubåter i nordområdene.

Avtalen har tre satsingsområder: håndtering av radioaktivt avfall, sikkerhet omkring atomkraft og reaktorsikkerhet ved atomkraftverkene, blant annet på Kolahalvøya. MNEPR-avtalen vil gjøre det lettere å håndtere disse utfordringene, ifølge Knutson.

En rekke utenriksministere fra landene i Barents-regionen og flere EU-land var til stede da avtalen ble undertegnet. Fra norsk side besørget statssekretær Kim Traavik (H) signaturen på vegne av utenriksminister Jan Petersen (H), som for tiden er på statsbesøk i Belgia sammen med kong Harald og dronning Sonja.

(NTB)