Avtalen ble inngått på NATOs utenriksministermøte i Reykjavik tirsdag.

For første gang i alliansens 53-årige historie kan Russland få reell innflytelse på enkelte av NATOs beslutninger.

Det nye felles rådet skal hete NATO-Russland-rådet, og det skal sikre at Russlands stemme blir hørt på lik linje med de 19 medlemslandene i spørsmål som kampen mot terror, kampen mot spredning av masseødeleggelsesvåpen, koordinering av det europeiske luftrom og sivil beredskap.

NATOs generalsekretær, George Robertson, sa ministrene har vedtatt «et historisk gjennombrudd i forholdet mellom NATO og Russland».

Den nye samarbeidsavtalen skal formelt undertegnes på et toppmøte i Roma 28. mai, hvor både USAs president George W. Bush og Russlands president Vladimir Putin vil være til stede.

(NTB)