Internett-aktiviteten til ekstremistiske grupper i Midtøsten stimulerer voldsspiralen, hevdet en rekke samfunnsforskere på en konferanse kalt "Battle of the Servers, Battle of the Hearts: New Media and Cyberwars" ved Ben Gurion Universitet på torsdag.

Informasjonskrigen virker samlende og visker delvis ut grensene mellom voldelige og ikke-voldelige grupperinger.

— Ekstremistenes felleskaper på nett stimulerer til fysisk vold, sier leder for Middle East Virtual Community, Mike Dahan til Wired.

Konferansearrangørene hevder at flere palestinske innledere var invitert til konferansen, men at ingen ville delta.(Origo)