KLAUS JUSTSEN

Bill Clinton gjør forskjell på folk. Skal eks-presidenten tale for sine landsmenn koster det i gjennomsnitt 125.000 dollar. For taler utenfor USA lyder regningen på minst det dobbelte med 400.000 dollar som rekord.

Resultatet ble i fjor en samlet inntekt på 9,5 mill. dollar. Bill Clinton holder også masser taler uten å ta seg betalt. I fjor ble det ifølge hans talsmann Jim Kennedy holdt mer enn 70 slike gratistaler.

Tidligere presidenter stilles ikke over for noe krav om å offentliggjøre sine inntekter, men senatorer skal avlegge utførlig beretning om familiens inntekter og formue. Dermed kommer Bills finanser frem i lyset via fru Hillary.

Tross de betydelige inntektene har paret fortsatt stor gjeld. De skylder fire forskjellige advokater mellom 1,7 og 6,5 mill. dollar i honorarer.

I banken står det mellom 1 og 5 mill. i kontanter, og et fond som andre administrerer har en tilsvarende verdi. Senatets regler krever bare de store linjene, så det er umulig å få noe nøyaktig bilde av Clinton-familiens verdi.

Det samme gjelder de øvrige 99 medlemmer av Senatet. Selv de upresise skjønn gjør det imidlertid klart at Hillary Clinton i forhold til flere kolleger ikke har særlig mer enn lommepenger.

Blant de mest velstående er demokrater med ambisjoner om å bli president. John Kerry har en personlige formue på mindre enn 1 mill. dollar, mens hans kone Teresa Heinz-Kerry arvet ketchupkonsernet fra sin første mann og er god for minst 400 mill. dollar.

Mens John Kerry gjør det klart at han ikke kan eller vil bruke konens penger i sin valgkamp, har den temperamentsfulle Teresa fastslått at hun vil gjøre det som passer henne. Hvis noen forsøker å tilgrise mannen gode navn og rykte, vil hun ikke nøle med å slå igjen.

Bob Graham eier store deler av Florida, som han representerer. Det gjør ham til multimillionær, og det samme gjelder John Edwards, som var en suksessrik advokat før han i 1998 ble valgt for North Carolina.

Blant de rikeste senatorene er den republikanske lederen Bill Frist. Hans familie eier en kjede av private sykehus og han har mer enn 30 mill. i banken. Frist's demokratiske motpart Thomas Daschle hører med noen få hundre tusen til i den motsatte ende av listen.

Hillary Clinton.
TEGNING: MARVIN HALLERAKER