Clinton får støtte fra 48 prosent av de spurte demokratene eller sympatisører av Det demokratiske partiet, ifølge målingen som er gjort av USA Today/gallup.

Senator Barack Obama får 26 prosents oppslutning, mens tidligere senator John Edwards får støtte fra 12 prosent.

Tallene er en framgang på 8 prosentpoeng for Hillary Clinton sammenlignet med en tilsvarende måling i juli, og en tilbakegang på 2 prosentpoeng for Obama.