14 mennesker ble drept i forbindelse med geriljaens selvmordsangrep på den internasjonale flyplassen og flyvåpenets hovedbase samme sted natt til tirsdag norsk tid. Det ble gjort skader for milliarder av kroner på militære og sivile fly.Tirsdag var det 18 år siden de anti-tamilske aksjonene som regnes som opptakten til den brutale borgerkrigen.