Også i fjor tok varmen mange liv i Andhra Pradesh. Over 1000 mennesker, de fleste gamle og syke, klarte ikke temperaturer på over 50 grader, skriver Aftonbladet.

Følgene av de høye temperaturene kan bli enda mer fatale for befolkningen. Også jordbruket er hardt rammet av hetebølgen, melder telegrambyrået AP.