Av Jan Tystad

Tam Dalyell, kalt «Underhusets far» fordi han er den som har sittet der lengst, krever at statsministeren går av og kaller Blair en krigsforbryter fordi han tok britene inn i en krig som var unødvendig, som folket ikke ønsket og som koster skattebetalerne 60 millioner kroner dagen.

Tam Dalyell støtter tidligere juniorminister i Miljøverndepartementet og Oscar-vinner Glenda Jackson som forlanger at statsministeren, hans pressetalsmann Alistair Campbell og forsvarsminister Geoffrey Hoon må trekke seg. Deres behandling av dr. Kelly førte til selvmordet, mener Glenda Jackson.

Gransking tar åtte uker

Den britiske statsministeren ga sitt første intervju etter selvmordet til Sky News i går morges. Han gjorde det klart at han ikke ville innkalle Parlamentet fordi det ville bare vil føre til mer debatt, han ville heller ikke avbryte sin Asia-reise og slett ikke gå av som statsminister.

— Det er åpenbart at jeg mener jeg gjør det rette for landet, hvis ikke ville jeg ikke gjort jobben, sa Blair i intervjuet med tv-stasjonen. - I denne jobben må man ha brede skuldrer, og det har jeg, la han til.

Blair beklaget dypt selvmordet og viste stor sympati for den sørgende familien, men han ville ikke diskutere saken før granskingskommisjonens rapport er klar. Kommisjonen under Lord Huttons ledelse blir opprettet i dag og skal vurdere forholdene som førte til selvmordet. Denne granskingen kan ta mellom seks og åtte uker, og vil ikke være klar før i begynnelsen av september.

Kritikerne hevdet at Tony Blair forsøker å dekke seg bak denne kommisjonen og at han håper bølgene vil legge seg når sommeren er over. Men statsministeren tar trolig feil. Han er nå i Sør-Korea og fortsetter sin rundreise i Asia. Alt tyder på at debatten fortsetter. Det er det tragiske selvmordet britene snakker om .

Røpet kilde

I går kom BBC med bekreftelse på at dr. Kelly var hovedkilden i Andrew Gilligans rapport. BBC-journalisten hevdet at Statsministerens kontor hadde spritet opp en etterretningsrapport ved å si at Saddam Hussein var klar til å lansere et angrep med ødeleggelsesvåpen i løpet av 45 minutter.

En venn av dr. Kelly, tidligere BBC-journalist Tom Mangold, kastet nytt lys over saken i Mail on Sunday i går. I en artikkel skriver Mangold at dr. Kelly hadde fortalt ham om en rapport fra en britisk spion i Irak, som gikk ut på at Saddam Hussein hadde etablert et kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystem som gjorde det mulig for Saddam og hans nærmeste medarbeidere å kommunisere med alle feltkommandanter i løpet av 45 minutter og gi dem ordre om å bruke masseødeleggelsesvåpen. Men det er ikke det samme som å utplassere den og skyte dem ut, det ville tatt mye lengre tid.

Mangold forteller at David Kelly mente det som skjedde da Irak åpnet landet for FN-inspektørene, var at han fjernet så mye som mulig av slike våpen ved å tilintetgjøre dem eller skjule dem. Våpnene var ikke beregnet på mål i andre land, de var først og fremst beregnet på hovedfienden Iran hvis de ville forsøke en ny invasjon, mente Kelly.

BBC-forklaring

Leder for BBCs nyhetsprogrammer Richard Sambrook opplyste at de hadde hemmeligholdt kilden fordi det er vanlig praksis. Da dr. Kelly døde hadde de i samråd med familien kommet til at navnet skulle offentliggjøres for å unngå flere spekulasjoner.

Det konservative underhusmedlem fra dr. Kellys valgkrets i Oxfordshire, Robert Jackson, hevder at BBC var skyld i selvmordet. Hadde de offentliggjort navnet tidligere, ville det lettet presset på dr. Kelly og kanskje ville han da ha vært i live. Jackson forlangte i går at den øverste sjefen i BBC, Greg Dyke, må gå av.

Het sommer

Hvem som må gå i denne saken, er for tidlig å si. Ingen av dem som er utpekt som syndebukker har planer om å trekke seg frivillig. Verken BBC-sjefene, statsministeren eller regjeringsmedlemmer mener de har noe ansvar.

Debatten vil fortsette, men Blair håper at ferie og sommervarme skal gi folk noe annet å tenke på enn denne politiske tragedien. Trolig er han for optimistisk, britiske medier er svært opptatt av saken og vil sørge for at debatten holdes varm.

<b>GÅR IKKE AV:</b> Statsminister Tony Blair er på statsbesøk i Sør-Korea. Under en pressekonferanse sammen med president Roh Moo-hyun gjorde Blair det klart at han ikke avbryter Asia-turen, og at han ikke går av. FOTO: REUTERS
FOTO: REUTERS/SCANPIX