Mannen ble i fjor sommer dømt for å ha trakassert sin samboer over lang tid, blant annet ved å slå henne, true henne med kniv og kokende vann og ved å knuse rutene på bilen hennes. Volden skjedde mens mannen var påvirket av amfetamin. Til slutt tok samboeren sitt eget liv.

De to hadde et spedbarn sammen, og i en erklæring til barnevernet anbefaler Herlofsen ifølge DN at mannen tildeles omsorgen. I rapporten nevner han ingenting om mannens rusproblemer eller voldelige atferd, stikk i strid med en prejudisiell observasjon som er gjort av rettspsykiater Berthold Grünfeld.

Lederen av Rettsmedisinsk kommisjon, psykiater Randi Rosenqvist, mener Herlofsens erklæring er totalt utilfredsstillende og ufaglig, blant annet fordi den ikke nevner rusproblemene mannen har og kriminaliteten han har begått.

— Den er ikke verdt papiret den er skrevet på, sier hun.

30-åringen, som er sønn av en bekjent av Herlofsen, ble dømt til fengsel i to år og ti måneder, og han fikk ikke omsorgen for sønnen.

Herlofsen har ikke villet kommentere saken overfor DN.