Det er overveiende sannsynlig at jorden igjen vil treffes av en større asteroide, for eksempel slik som den som traff Sibir i 1908, skriver Aftenposten.no.

Forskere følger nøye med på større objekter som kan tenkes å treffe jorden. Den største trusselen som er oppdaget til nå er en 300 meter bred asteroide som har fått navnet Apophis. Skulle den treffe jorden vil kollisjonen ødelegge et område på størrelse med Østlandet.

Denne animasjonsfilmen fra NASA viser hvordan det vil se ut fra asteroidens perspektiv når den seiler forbi jorden 13. april 2029:

60 000 Hiroshimabomber

Eksplosjonsenergien vil være 880 000 megatonn, eller rundt 60 000 ganger Hiroshima-bomben. Dersom den anslagsvis 20 millioner tonn tunge steinen faller ned i havet, vil flodbølgene spre seg mange tusen kilometer i alle retninger og gjøre stor skade langs kystene, skriver Knut Jørgen Røed Ødegaard.

I 2004 viste beregninger at sjansen for at Apophis skulle treffe jorden var større enn to prosent.

Senere beregninger har vist at sjansen for kollisjon er betraktelig mindre enn det. Wired skriver at sjansen nå er beregnet til 1: 250 000. Apophis vil passere jorden med det som i univers-målestokk kan sies å være en hårsbredds avstand.

Forskere mener sjansen for at Apophis treffer jorden er større neste gang den kommer vår vei.