Forsvaret frigjorde tirsdag bilder som ble tatt kort tid etter at en veibombe drepte den norske soldaten Claes Joachim Olsson i Ghowrmach-distriktet i Afghanistan mandag 25. januar.

Den drepte soldaten var vognfører på en CV9030-stormpanservogn.

To lettere skadet

To andre soldater som satt i samme vogn, ble lettere skadet.

Bildene som ble offentliggjort viser tydelig at det var en svært kraftig bombe som gikk av, og som gjorde stor skade på den norske stormpanservognen.

Det ble tidligere tirsdag kjent at Forsvaret vil nedsette en kommisjon som skal undersøke hendelsesforløpet.

Bombeeksperter skal granske

— Jeg har tatt kontakt med medlemmene i kommisjonen for å sikre at vi innehar en balanse i kompetansen slik at vi er i stand til å løse den oppgaven vi nå er satt til å gjøre, sier oberstløytnant Bjørn Robert Dahl, som til daglig jobber ved Hærens Våpenskole, i en pressemelding.

Dahl kom tilbake fra Afghanistan i april 2009 etter syv måneders tjeneste i mentoreringsenheten (OMLT) hvor han samarbeidet tett med den afghanske hæren.

Med seg i det kommende arbeidet har han tre kolleger med kompetanse innenfor blant annet eksplosiver (EOD), veibomber (IED) og CV9030.

Dette bildet viser med all tydelighet hvor kraftig veibomben var. FOTO: FORSVARET