Deler av muren som i flere tiår har delt Kypros’ hovedstad Nikosia i to, er jevnet med jorden. Greskkypriotene utfordrer nå Tyrkia til å trekke sine soldater bort fra området.

Ved daggry fredag tok arbeiderne på gresk side en pause i rivearbeidet ved Ledra-gaten i Nikosia. Et gapende hull i muren som hadde skilt den greske delen av byen fra den tyrkiske, ble dekket til med blikkplater og satt under streng politibevoktning.

Greskkypriotiske myndigheter sa at området av sikkerhetshensyn vil være stengt for publikum til de tyrkiske soldatene er trukket tilbake fra området tvers overfor hullet i muren. Tyrkiskkypriotene reagerte umiddelbart positivt på murrivningen.

Gjennombrudd? – Jeg håper at dette er et gjennombrudd som kan øke tilliten mellom de to folkegruppene på Kypros. Det er viktig at greskkypriotene og tyrkiskkypriotene blir vant med å omgås hverandre, sier Gina Lende ved Institutt for Fredsforskning (PRIO) til NTB.

Lende, som arbeider ved PRIOs forsknings— og dialogsenter på Kypros, var fredag selv ved stedet der det nå er laget hull i muren. Hun beskriver stemningen blant kypriotene som forsiktig optimistisk, men tilføyer at folk vil vente og se hva som skjer videre.

Hun håpet at rivningen av deler av selve symbolet på delingen av Kypros vil bli fulgt opp med politiske initiativer. – Den siste tiden har det skjedd så lite at mange hadde mistet troen, sa Lende til NTB fredag.

«Dynamikk» – Dette har svært stor symbolsk betydning. Dynamikken som dette tiltaket skaper, vil føre til at muren åpnes for trafikk mellom de to delene av byen, sa den tyrkiskkypriotiske lederen Mehmet Ali Talas rådgiver Rasit Pertev.

Hele Kypros har vært delt i en gresk og en tyrkisk sone siden tyrkiske soldater okkuperte den nordlige delen av middelhavsøya i 1974. I 2004 stemte greskkypriotene nei til en FN-plan om gjenforening av øya, mens tyrkiskkypriotene stemte ja. Kypros-spørsmålet er en av hindringene på Tyrkias vei mot et EU-medlemskap.

FN, som sto bak gjenforeningsforsøket i 2004, hilste fredag rivningen av deler av muren i Nikosia velkommen. FNs Kypros-styrke UNFICYP bistår partene på øye med praktiske tiltak for å gjennomføre grenseåpningen, het det i en kunngjøring.

REUTERS