Rapporten er utarbeidet av krigsskolen i den amerikanske hæren, og bygger på personellmapper som er funnet under militæroperasjoner i Irak.

Mappene inneholder opplysninger om drøyt 600 utenlandske krigere som sluttet seg til al-Qaida i Irak i perioden august 2006 til august 2007.

41 prosent av krigerne var fra Saudi-Arabia, og saudierne utgjorde dermed den klart største gruppen av utlendinger blant opprørerne.

19 prosent kom fra Libya, 8 prosent kom fra Syria, like mange kom fra Jemen, 7 prosent kom fra Algerie og 6 prosent kom fra Marokko, viser rapporten.

Flere libyere Tidligere analyser har vist en betydelig mindre andel libyere blant opprørerne, noe som enten kan tyde på at USA tidligere har undervurdert libyernes rolle eller at rekrutteringen fra landet har økt.

Gjennomsnittsalderen blant utlendingene som kom til Irak for å kjempe sammen med al-Qaida var 24-25 år, men den yngste var bare 15 år gammel. Det bekymrer de amerikanske militæranalytikerne.

— Tilstrømningen av en ny generasjon hellige kriger, er et av de mest bekymringsfulle trekkene ved kampen i Irak, heter det i rapporten fra krigsskolen ved West Pont i New York.

Mange studenter - Så lenge al-Qaida er i stand til å tiltrekke seg hundrevis av unge menn, vil de fortsatt utgjøre en alvorlig trussel mot den globale sikkerheten, heter det videre.

Hele 43 prosent av rekruttene som kom til Irak, oppga at de var studenter.

— Universitetene er blitt et viktig rekrutteringssted for al-Qaida, konstaterer rapporten.

Rundt halvparten av mennene som kom fra Saudi-Arabia oppga at de var selvmordsbombere, mens de øvrige betegnet se selv som krigere.

Rundt 85 prosent av libyerne og 92 prosent av marokkanerne som sluttet seg til al-Qaida i Irak, oppga at de var selvmordsbombere.