Verdens ti verste land er ifølge Flyktningerådet:

Burma, Burundi, Colombia, Elfenbenskysten, DRC Kongo, Indonesia, Liberia, Den russiske føderasjonen, Somalia og Sudan.

Ifølge en fersk rapport fra Flyktningerådet er i underkant av 25 millioner mennesker flyktninger i eget land. De fleste er ofre for borgerkriger og utsettes for alvorlige overgrep, også fra sine egne lands regjeringer.

Bare i fjor ble mer enn tre millioner mennesker tvunget til å forlate sine hjem og søke beskyttelse innenfor sine lands grenser. Rapporten omfatter 52 land og viser at halvparten av de internt fordrevne befinner seg på det afrikanske kontinentet.

— Dette er en av vår tids største tragedier. Til tross for det enorme omfanget i antall mennesker og lidelser, får denne virkeligheten dessverre forholdsvis liten oppmerksomhet i offentligheten, sier utenlandssjef Bjarte Vandvik i Flyktningerådet.

Rapporten fra Flyktningerådet omfatter ikke flyktninger som har krysset en internasjonal grense, og som ofte har større grad av beskyttelse.

— Regner vi med disse, blir det samlede antallet flyktninger og internt fordrevne nærmere 40 millioner mennesker, opplyser Vandvik.

Rapporten konkluderer med at "krigen mot terror" har svekket beskyttelsen til mange internt fordrevne.

— Etter 11. september 2002 er flere regjeringer blitt oppfordret til å finne militære løsninger i konflikter og underminerer respekten for internasjonale humanitære standarder og menneskerettigheter, påpeker Vandvik.

Flyktningerådet arbeider i åtte av de ti verste landene i verden.