Det tok under tre timer fra første nødmelding ble mottatt til den antatte gjerningsmannen ble funnet død. Her er hendelsesforløpet slik det beskrives på Virginia Tech Universitys egen hjemmeside.

Kl 7.15 (lokal tid) / 13.15 (norsk tid): Virginia Tech Police Department (VTPD) -mottar en 911-oppringning fra West Ambler Johnston studentinternat. I løpet av få minutter finner politi og hjelpemannskap to skuddofre, en mann og en kvinne, på internatet.

Oppholdsrommene på internatet blir umiddelbart stengt og studenter blir bedt om å oppholde seg på rommene. Politiet begynner å samle inn bevismateriale til det de oppfatter som en isolert hendelse.

Blacksburg Police Department er også på plass for å etablere en sikkerhetssone rundt internatet, samt å sikre Washington Street like utenfor.

Kl 7.30 (lokal tid) / 13.30 (norsk tid): Etterforskere følger opp sporene etter etter én person som kobles til dobbeldrapet.

Kl 8.25 (lokal tid) / 14.25 (norsk tid): Universitetsledelsen samler seg for å vurdere utviklingen av saken og hvilke tiltak som må til for å varsle studendene om hendelsen.

Kl 9.00 (lokal tid) / 15.00 (norsk tid): Univesrsitetsledelsen blir briefet av etterforsknigsledelsen om den siste utviklingen av den pågående etterforskningen.

Kl 9.26 (lokal tid) / 15.26 (norsk tid): Alle studenter og fakultet mottar epost om drapene og etterforskningen. Mottakerne blir bedt om å melde fra all mistenkelig aktivitet. En tilsvarende pressemelding blir lagt ut på universitetets hjemmeside. En melding blir også lest inn til alle telefoner på campus.

Kl 9.45 (lokal tid) / 15.45 (norsk tid):

Universitetspolitiet mottar en ny 911-oppringning der det rapporteres om skyting i Norris Hall. Dette bygget inneholder kontorer, klasserom og laboratorier. Politiet rykker umiddelbart ut. Ved ankomst oppdager politibetjentene at frontdørene er barrikarderte med kjetting på innsiden. I løpet av minutter blir dørene brutt opp.

Straks de kommer inn i bygget, hører politimennenene skyting fra tredje etasje. I det de kommer seg opp i etasjen, opphører skytingen. Styrkene oppdager en bevæpnet person som har skutt seg selv. Det er aldri kontakt mellom personen og politistyrkene.

Kl 9.55 (lokal tid) / 15.55 (norsk tid): På samme måte som tidligere på dagen, blir alle i universitetsmiljøet om den andre hendelsen.