• Mellomvalget i USA holdes 2. november.
  • 435 kongresseter og 37 senatsseter skal fylles av velgerne, i tillegg til 37 guvernørembeter.
  • I tillegg er det i de fleste delstatene en rekke kandidater fra små, obskure partier, samt en rekke uavhengige kandidater som stiller til valg.