ANNE ÅNSTAD, NTB Washington

Texas har god støtte i amerikansk opinion: 66 prosent er for dødsstraff. James Clayton (33) ble henrettet med giftsprøyte torsdag for drapet på læreren Lori Barrett i 1987. Tirsdag ble James Richardson (32) henrettet etter 14 år på dødscella, og onsdag Richard Foster (47) for et drap han gjorde i 1984.

Ifølge Reuters er Clayton den sjette personen som er henrettet i Texas denne måneden, og den attende i år. 217 mennesker er henrettet i Texas siden dødsstraffen ble innført, og siden januar 1995 da Bush tok over som guvernør, er 127 fanger henrettet, ifølge Washington Post. 465 fanger venter nå i dødscellene i Texas.

Siden guvernøren i Illinois, som er for dødsstraff, i februar stanset alle henrettelser i staten inntil videre, har dødsstraffdebatten fått nytt liv. Guvernør George Ryan stanset henrettelsene etter at det ble avdekket at hele 13 dødsdømte fanger siden 1977 hadde fått sine dommer omgjort på grunn av feil, flere enn de 12 som i samme periode ble henrettet.

I tillegg til Illinois, gransker nå flere amerikanske stater sin praktisering av dødsstraff. New Hampshire stemte forrige uke for å avskaffe dødsstraffen. Motstandere av dødsstraffen har lagt fram beviser på at tiltalte i flere drapssaker ikke har fått den juridiske hjelpen de har krav på. Drapsmennene er oftest fattige og uten ressurser til å engasjere en god forsvarer. Dermed får de oppnevnt en tilfeldig advokat av retten.

Washington Post viser til et tilfelle i Texas der forsvareren rett og slett sovnet under rettssaken, men hvor den tiltalte likevel ble henrettet. En gruppe advokater i Washington organiserte seg denne måneden for å se nærmere på hvordan dødsstraff praktiseres, og om det juridiske systemet fungerer.