To av fire støttegeneratorer fungerte ikke da en reaktor ved kjernekraftverket Forsmark 1 stanset på grunn av en kortslutning utenfor reaktoren. Generatorene skulle startet automatisk.

– Hendelsen var alvorlig, men de ansatte håndterte situasjonen bra, sier Sommestad til svensk radio.

Peter Eriksson fra Miljöpartiet krever en uavhengig, internasjonal gransking av sikkerheten ved alle svenske kjernekraftverk.

Sveriges statlige organ for inspeksjon av atomkraftverk fastslo i sin foreløpige gransking at hendelsen var eksepsjonell.