Tysklands kansler Angela Merkel ga klar beskjed før hun satte seg på flyet til EU-toppmøtet i Brussel i går:

— Etter vårt syn bør det unngås, sa Merkel om det stadig tilbakevendende forslaget om å kutte i drivstoffavgiftene.

Sarkozy vil gjerne hjelpe fiskere, lastebileiere, bønder og andre som sliter. Oljeprisen lå oppunder 140 dollar fatet i går, og protestene mot dyrt drivstoff og mat fortsatte verden over: I Madrid lammet mange tusen bønder trafikken, i Israel gjorde lastebilsjåfører det samme, mens studenter i Nepal steinet og satte fyr på biler i protest mot dyr offentlig transport.

Vil la folk arbeide mer

EU-lederne har sterkt behov for å vise handlekraft - ikke minst for å vise at unionen ikke nok en gang har kjørt seg fast i krangler om hvordan de skal organisere seg, etter det irske nei-et til EUs reformtraktat.

Men det franske forslaget om å kutte i drivstoffavgiftene falt i dårlig jord blant EU-lederne i går.

Svenskenes konservative statsminister Danmarks konservative statsminister Anders Fogh Rasmussen gjorde som Merkel og vendte tommelen ned til avgiftskutt, fordi det ville kunne forstyrre «et velfungerende indre marked».

Svenskenes statsminister Fredrik Reinfeldt la vekt på at det må finnes en varig løsning, ved å satse på fornybar energi, drive energieffektivisering og slik få ned oljeforbruket. På kort sikt foreslår Reinfeldt å la folk arbeide mer, slik at de lettere kan holde tritt med de stigende prisene.

— Det er et tøft signal å sende, men det er det riktige signalet, sa Reinfeldt, som også vurderer å lette skatten på arbeid for å få folk til å ta et ekstra tak.

Faren er ellers at de høye råvareprisene vil føre til enda mer inflasjon, fulgt av renteøkninger, ifølge den svenske statsministeren.

Skal hjelpe fiskerne

Også EUs energikommissær Andris Piebalgs vendte tommelen ned for Sarkozys lefling med avgiftskutt.

— Vi må hjelpe sårbare forbrukere, men momstiltak er ikke den beste måten, sa Piebalgs. Han viste til at det bare vil stimulere et fortsatt høyt oljeforbruk, noe som «ikke er det beste svaret på de politiske målene våre» - en referanse til EUs lovnader om å få ned CO2-utslippene.

EUs finansministere har alt gitt grønt lys for å gi mer støtte til utsatte fiskere. Dieselprisen er mer enn tredoblet siden 2004, og fiskere har blokkert havner i flere EU-land i protest.

Men fiskerne får ikke så mye penger som Frankrike, Spania, Italia og Portugal hadde ønsket seg. Mye av støtten skal dessuten brukes til å modernisere fiskeriflåten og betale fiskere for å ligge i havn, ikke til å betale for drivstoff.

Tar mer fra oljebransjen

Mens de store linjene i momspolitikken er underlagt EU, bestemmer hvert land selv hvordan de ellers vil utforme sine skattesystemer.

Frankrike vil subsidiere fyringsolje for pensjonister til vinteren, mens Italia vil å øke skattleggingen av oljeselskapene som håver inn penger om dagen.

— Jeg tror dette tiltaket vil være raskere og nå dem vi ønsker, sa energikommissær Piebalgs om det italienske tiltaket, som ble banket igjennom av regjeringen i Roma onsdag.

Oljeprisen slår ikke bare ut i dyrt drivstoff, men gjør også at både mat og andre varer blir dyrere. I de 15 landene som har innført euroen har matprisene steget med 6,4 prosent det siste året. Det rammer mange, særlig i de fattige delene av Europa: I Romania brukte en gjennomsnittlig husstand halvparten av inntektene sine på mat i 2005, ifølge EUs statistikk.

REUTERS