Justisdepartementet begrunner stengningen med at organisasjonen gjennom lang tid har brutt hviterussisk lov. Organisasjonen har unndratt skatt ved å bruke boliger som sin adresse, heter det.

– Helsingforskomiteen var den eneste som var igjen, og nå har turen til å bli stengt også kommet til den. Staten har tatt nok et skritt i totalitær retning, sier menneskerettsaktivist Vladimir Labkovitsj til AFP.