President Barack Obamas forslag til amerikansk helsereform er vedtatt i Senatet. Forslaget ble vedtatt med 60 mot 39 stemmer.

Med Senatets avgjørelse julaften har president Barack Obama etter alt å dømme vunnet en stor og viktig politisk seier for hovedpunktet han stilte til valg på som president. Helsereform var sak nummer én på Obamas program.

President Obamas omfattende og historiske reform av amerikansk helsevesen utvider sykeforsikringsordningene til 30 millioner amerikanere som ikke tidligere fikk sykeforsikring. Loven krever at nesten alle amerikanere må ha sykeforsikring, og forbyr forsikringsselskapene å nekte noen forsikring på grunn av sykdommer de allerede måtte ha.

Avstemningsresultatet fulgte partiskillene helt og fullt. Samtlige demokrater stemte for, mens alle republikanere stemte imot.

94 prosent

Med de endringene som kommer i reformen, vil 94 prosent av alle amerikanere være dekket av sykeforsikring, og det vil bli etablert støtteordninger for folk som har vanskeligheter med å betale forsikringen.

Det vil også bli opprettet offentlige sammenlikningsprogrammer der folk selv kan se hva de forskjellige selskapene tilbyr og sammenligne priser.

Noen av de nye ordningene vil ikke tre i kraft før i 2014, mens andre vil begynne å virke det første året. Det gjelder blant annet en forbud mot at forsikringsselskapene slutter å betale utgiftene for folk som blir syke.

Forslaget til helsereform er den største endring av amerikansk helsepolitikk på over 40 år. I 1965 vedtok Kongressen det statlige Medicare-programmet for gamle og handikappede.

Forhandlinger

Forhandlinger mellom Senatet og Representantenes hus vil bli gjennomført i januar for å samordne de to forsamlingenes vedtak. Det er ventet at forhandlingene med Representantenes hus for å samordne vedtakene vil bli vanskelige.

Representantenes hus vedtok sitt eget og dyrere reformforslag 7. november.

De to vedtatte forslagene skiller seg fra hverandre blant annet i synet på skatt, abort og forslaget om et statlig drevet sykeforsikringsprogram.

Når de to forsamlingene er enige om ett forslag, må begge forsamlingene igjen stemme over og vedta forslaget før Obama kan undertegne det og gjøre det til lov. Demokratenes plan er å få alt ferdig innen Obama holder talen om rikets tilstand i slutten av januar.

Avstemningen torsdag skjedde tidlig om morgen amerikansk tid, ettersom også de amerikanske senatorene ønsket å komme seg hjem til juleferie i et vanskelig vintervær.

Republikanske senatorer hadde utsatt avstemningen til absolutt siste dag før jul i henhold til Senatets regler, men bøyde seg for kravet om å møtes klokken 7 om morgen lokal tid.