Oksene ble for flere år siden gitt til et landsbytempel viet guden Shiva. Men i løpet av de siste månedene er de blitt så aggressive at lokalbefolkningen ikke tør å gå ut etter mørkets frambrudd.En tjenestemann ved den lokale politistasjonen sier at ettersom oksene har status som hellige dyr, er det svært vanskelig å gjøre noe med saken. Hadde det enda vært tigere det dreide seg om, kunne man bare ha skutt dem, sier politimannen.(NTB-DPA)