• Den greske statsgjelden er på 120 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) og vil trolig nå 125 prosent i løpet av året. Eurosonens grense er 60 prosent av BNP.
  • I 2009 fikk Hellas et underskudd på statsbudsjettet på 12,7 prosent. Eurosonens grense er tre prosent.
  • Greske myndigheter har lovet sine EU-partnere at et stabiliseringsprogram skal bringe underskuddet ned i 8,7 prosent i år og under tre prosent innen 2012.
  • Staten må skaffe til veie omkring 55 milliarder euro, 470 milliarder kroner, i 2010 for å kunne refinansiere gjelden og holde fram med å utbetale pensjoner og lønninger.
  • Greske fagforeninger har varslet omfattende streiker på grunn av varslede kutt fra regjeringens side.
  • Også Portugal, Irland og Spania sliter tungt med statsfinansene. EUs toppledere møtes torsdag 11. februar til et ekstraordinært møte for å diskutere den økonomiske krisen i flere EU-land.
STRANDET PÅ FLYPLASSEN: Flyene ble kanselert, passasjerene strandet på flyplassen i Aten.
Dimitri Messinis